POZITÍVNE ÚČINKY POHYBU U ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV. Pohybová aktivita sa pokladá za významný faktor aj u onkologických pacientov. Pochopiteľne, že PA sa musí individuálne prispôsobiť štádiu ochorenia, aplikovanej onkologickej liečbe a fyzickej kondícii pacienta.

Existujú práce, ktoré potvrdili, že PA dokáže znížiť riziko nádorovej recidívy pri niektorých typoch rakovinových nádorov, zlepšiť toleranciu na chemoterapiu a rádioterapiu a celkovo pomáha zlepšiť fyzickú kondíciu a kvalitu života onkologicky chorých pacientov. Podmienkou zavedenia pohybových aktivít u pacientov s rakovinou je veľmi pomalé a postupné zavádzanie pohybových činností, a to vždy po predchádzajúcej konzultácii s ošetrujúcim onkológom a – ak to je možné – v rámci skupinového tréningu pod vedením odborného inštruktora.

POHYB A RAKOVINA PRSNÍKA. Je dokázané, že primeraná fyzická aktivita u žien s rakovinou prsníka zlepšuje kontrolu telesnej hmotnosti a znižuje riziko recidívy. Niektoré práce dokázali, že ženy s rakovinou prsníka, ktoré pravidelne cvičili na úrovni strednej aktivity (3 – 5 hodín chôdze za týždeň), prežívali dlhšie a ich kvalita života bola lepšia než u žien so sedavým spôsobom života. Pohybová aktivita dokázala znížiť hladinu inzulínu a leptínu (obe látky sú markery nádorového rizika) u žien s rakovinou prsníka a zlepšiť u nich prognózu ochorenia.

POHYB A RAKOVINA HRUBÉHO ČREVA. Aj u pacientov, ktorí prekonali rakovinu hrubého čreva a konečníka, sa v niektorých štúdiách potvrdilo, že pravidelná pohybová aktivita zlepšuje priebeh ochorenia, a dokonca i dobu prežívania. Pacienti s diagnózou KRK, ktorí sa intenzívne venovali pohybovým aktivitám, mali nádorovú recidívu menej často v porovnaní so sedavou skupinou pacientov a dožívali sa i dlhšieho veku. Zatiaľ sa však uvedené výsledky interpretujú opatrne a pre lepšie porozumenie vzájomného vzťahu pohybovej aktivity u onkologicky chorých pacientov sa ešte vyžaduje ďalší výskum.

POHYB A RAKOVINA PROSTATY. Vzťah pohybovej aktivity a prevencie rakoviny prostaty je menej jasný a nálezy publikovaných štúdií nie sú zatiaľ konzistentné. Minimálne práce niektorých autorov pripúšťajú preventívny účinok PA pri rakovine prostaty. Mechanizmus preventívneho účinku by mohol byť podobný ako pri rakovine prsníka a maternice u žien (priaznivé hormonálne zmeny, lepšia energetická rovnováha a lepšia kontrola telesnej hmotnosti, priaznivý vplyv na metabolizmus inzulínu, rastových faktorov, účinnejšie imunitné a antioxidačné mechanizmy). Podľa niektorých prác pravidelná a intenzívna pohybová aktivita spomaľuje progresiu rakoviny prostaty u mužov nad 65 rokov.

© MUDr. Peter Minárik, PhD.

 

Knihy pre vaše zdravie a pohodu

Ak vás niektorá z našich kníh zaujala, volajte na č. 0908 069 388 / píšte na info@klub50.sk, pošleme vám ju na dobierku. Poštovné neplatíte.

Objednajte si novinky

Objednajte si novinky, zdieľajte a bezplatne získate upozornenie na nové články a e-booky.

Nájdete nás

Račianska 69/B, 831 02 Bratislava

bytový dom Manhattan, 4. poschodie

poradňa: 0903 437 888

poradňa: peterminarik57@gmail.com

texty a objednávky kníh: 0908 069 388

texty a objednávky kníh: peterminarik57@gmail.com