Vodárenské armatúry a ich využitie

Stretávame sa nimi takmer na každom kroku, a predsa veľakrát ani netušíme, aký účel majú. Vodárenské armatúry, ako sú kanalizačné poklopy, hydranty či vodárenské poklopy, sú umiestnené na cestách, chodníkoch, na parkoviskách pred nákupnými centrami či na množstve iných verejných priestranstiev. Ich funkcia je jasná: zaisťujú prístup ku kanalizačným a vodárenským rozvodom či umožňujú napojenie hasičskej zásahovej hadice v prípade požiaru.

Vodárenské armatúry a ich využitie
(zdroj: komerčný článok)

Na čo slúžia vodárenské poklopy

Vodárenské poklopy sú súčasťou vodárenských sietí obcí a miest a zabezpečujú pohodlný a bezpečný prístup k podzemným armatúram, k ich otváraniu, zatváraniu či bežnej údržbe. Zároveň slúžia ako ochrana voči mechanickému poškodeniu zemnej sústavy, príp. zasypaniu. Vzhľadom na široké možnosti ich využitia sú vyrábané z pevných a odolných materiálov, ktoré okrem zvýšenej mechanickej záťaže (na cestách, parkoviskách) musia odolať tiež pôsobeniu rôznych agresívnych látok (oleje, nafta, benzín), ako aj vplyvom počasia (korózia). Pri ich výrobe teda platia veľmi prísne požiadavky tak na materiálové vyhotovenie, ako aj na spôsob ich použitia.

Najčastejšie sa môžeme stretnúť s tromi základnými variantmi: hydrantové, šupátkové a ventilové (prípojkové) vodárenské poklopy. Kým ventilový či šupátkový poklop slúži k ochrane a ovládaniu zemnej ventilovej zostavy či ovládaniu samotného šupátka, hydrantový poklop je mechanickou ochranou pred zasypaním ovládania podzemných hydrantov. Každý variant má teda svoje špecifické využitie, vďaka ktorému je prístup a správa vodárenských sietí oveľa jednoduchšia a bezpečnejšia.

Materiály vodárenských armatúr

Najpoužívanejším materiálom na výrobu vodárenských armatúr je liatina. Práve tá má jedinečné predpoklady na to, aby odolala rôznym druhom mechanickej záťaže, a zároveň bola dostatočne tvárna, odolná voči pôsobeniu vplyvov počasia, korózii či prípadnému pôsobeniu rôznych agresívnych látok. Pridaním rôznych pomerov legujúcich prvkov a odlišnými spôsobmi kryštalizácie získava špecifické vlastnosti, vďaka ktorým je predurčená na využitie aj do prostredia s vysokou vlhkosťou či mechanickou záťažou. Okrem liatiny sa, samozrejme, vodárenské armatúry vyrábajú aj z iných materiálov, akými sú napr. nehrdzavejúca oceľ či rôzne moderné kompozitné materiály. Ich zastúpenie v celkovom meradle je však minimálne. Z jednej časti je to pre vysokú obstarávaciu cenu, ale tiež pre ich rozdielne mechanické vlastnosti.

Na to, aby sme si mohli kedykoľvek napustiť vaňu či pohár vody a aby sa mohli hasiči na
akomkoľvek, aj odľahlom mieste napojiť na prívod vody v prípade požiaru, je sústava pozemných vodárenských potrubí nutnosťou. Vodárenské armatúry sú tým prvkom tohto inžinierskeho diela, ktorý umožňuje jednoduchý prístup k jeho ovládaniu, a zároveň slúžia ako jeho ochrana.

Komerčný článok